Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 12. september 2023 - Strasbourg
 Godkendelse af udnævnelsen af Iliana Ivanova til medlem af Kommissionen
 Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet
 Mærkning af økologisk foder til selskabsdyr
 Kvalitets- og sikkerhedsstandarder for substanser af menneskelig oprindelse bestemt til anvendelse i mennesker
 Tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
 Instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (EDIRPA)
 Forurenende stoffer i overfladevand og grundvand
 Direktivet om vedvarende energi
 Forbrugerkredit
 Beskyttelse af geografiske betegnelser for håndværks- og industriprodukter
 Europaskolesystemet: Status, udfordringer og perspektiver
 Genetisk modificeret majs MON 87419
 Genetisk modificeret majs GA21 × T25
Tekster (680 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik