Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 12 september 2023 - Straatsburg
 Goedkeuring van de benoeming van Iliana Ivanova als lid van de Europese Commissie
 Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee
 Etikettering van biologisch voeder voor gezelschapsdieren
 Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor stoffen van menselijke oorsprong die bestemd zijn voor toepassing op de mens
 Toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
 Versterking van de Europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen (Edirpa)
 Oppervlaktewater- en grondwaterverontreinigende stoffen
 Richtlijn hernieuwbare energie
 Consumentenkrediet
 Bescherming van geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten
 Het systeem van Europese Scholen: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven
 Genetisch gemodificeerde maïs MON 87419
 Genetisch gemodificeerde maïs GA21 × T25
Teksten (1172 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid