Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 - Στρασβούργο
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: χρηματοδοτική συνδρομή στον τομέα των οπωροκηπευτικών λόγω δυσμενών μετεωρολογικών φαινομένων
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: μέτρα έκτακτης ανάγκης στον τομέα των οπωροκηπευτικών λόγω δυσμενών μετεωρολογικών φαινομένων
 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Katarína Kaszasová
 Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ/ΗΠΑ: παράταση
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
 Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
 Τροπολογίες στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου με σκοπό την ενίσχυση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας
 Μέσο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην ενιαία αγορά
 Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη
 Βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (πρωτοβουλία RefuelEU Aviation)
 Έκθεση της Επιτροπής του 2022 για την Τουρκία
 Οι σχέσεις με τη Λευκορωσία
Κείμενα (1835 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου