Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 4 oktober 2023 - Strasbourg
 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
 Ianspråktagande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge bistånd till Rumänien, Italien och Turkiet
 Segregering och diskriminering av romska barn inom utbildningsväsendet
 Harmonisering av rättigheterna för personer med autism
 Standardiserade dimensioner för handbagage
 Förbindelserna mellan EU och Schweiz
 Uzbekistan
Texter (346 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy