Проектодоклад - TAXE_PR(2015)564938Проектодоклад
TAXE_PR(2015)564938

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
(2015/2066(INI))
Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
Съдокладчици: Елиза Ферейра и Михаел Тойрер

20.7.2015

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: