Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2003)0274Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2003)0274

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2004 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005–2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2003)0274)

22.4.2004

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: