Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2004)0053Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2004)0053

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. huhtikuuta 2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2004)0053)

  14.4.2005

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: