Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2006)0020Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2006)0020

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2007. március 29-én került elfogadásra a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás)
(EP-PE_TC1-COD(2006)0020)

29.3.2007

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: