Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2006)0020Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2006)0020

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' Marzu 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistiċi strutturali kummerċjali (formulazzjoni mill-ġdid)
(EP-PE_TC1-COD(2006)0020)

29.3.2007

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: