Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2006)0020Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2006)0020

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 29 mars 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om statistik över företagsstrukturer (omarbetning)
(EP-PE_TC1-COD(2006)0020)

29.3.2007

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: