Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2006)0042Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2006)0042

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 26 april 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2007 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de levering van basisgegevens over koopkrachtpariteiten en voor de berekening en verspreiding van deze pariteiten
(EP-PE_TC1-COD(2006)0042)

26.4.2007

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: