Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2006)0088Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2006)0088

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, millega muudetakse viisasid käsitlevaid ühiseid konsulaarjuhiseid diplomaatilistele ja konsulaaresindustele seoses biomeetria kasutuselevõtmisega ning viisataotluste vastuvõtmise ja menetlemise korraldamise sätete lisamisega
(EP-PE_TC1-COD(2006)0088)

10.7.2008

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: