Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2006)0163Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2006)0163

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 24 oktober 2007 met het oog op de aanneming van Aanbeveling 2008/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren
(EP-PE_TC1-COD(2006)0163)

24.10.2007

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: