Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2006)0163Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2006)0163

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2007 na účely prijatia odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie
(EP-PE_TC1-COD(2006)0163)

24.10.2007

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: