Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2006)0199Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2006)0199

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. spalio 24 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB, įsteigiantį Europos statistikos valdymo patariamąją tarybą
(EP-PE_TC1-COD(2006)0199)

24.10.2007

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: