Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2007)0022Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2007)0022

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 21 май 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право
(EP-PE_TC1-COD(2007)0022)

21.5.2008

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: