Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2007)0028Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2007)0028

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 21. února 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES
(EP-PE_TC1-COD(2007)0028)

21.2.2008

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: