Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2007)0028Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2007)0028

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 21. veebruaril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, milles sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 3052/95/EÜ
(EP-PE_TC1-COD(2007)0028)

21.2.2008

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: