Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2007)0028Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2007)0028

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 21 februarie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE
(EP-PE_TC1-COD(2007)0028)

21.2.2008

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: