Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2007)0028Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2007)0028

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto na prvi obravnavi dne 21. februarja 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES
(EP-PE_TC1-COD(2007)0028)

21.2.2008

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: