Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2007)0051Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2007)0051

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2008. május 20-án került elfogadásra az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2007)0051)

20.5.2008

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: