Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2007)0051Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2007)0051

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 20 mai 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului
(EP-PE_TC1-COD(2007)0051)

20.5.2008

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: