Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2007)0051Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2007)0051

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto na prvi obravnavi dne 20. maja 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki živinoreje in mesa ter razveljavitvi direktiv Sveta 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS
(EP-PE_TC1-COD(2007)0051)

20.5.2008

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: