Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2007)0102Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2007)0102

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/.../WE zmieniającej dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym
(EP-PE_TC1-COD(2007)0102)

5.6.2008

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: