Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2007)0116Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2007)0116

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto na prvi obravnavi dne 13. marca 2008 z namenom sprejetja Odločbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Skupnosti v programu za raziskave in razvoj, namenjenemu izboljšanju kakovosti življenja starejših z uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki ga je sprejelo več držav članic
  (EP-PE_TC1-COD(2007)0116)

  13.3.2008

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: