22.4.2009
TC1-COD(2007)0143
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (omarbejdning)
(EP-PE_TC1-COD(2007)0143)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 2050kWORD 2076k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik