22.4.2009
TC1-COD(2007)0143
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2009 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (SOLVABILITEIT II) (Herschikking)
(EP-PE_TC1-COD(2007)0143)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 2055kWORD 2014k
Juridische mededeling - Privacybeleid