22.4.2009
TC1-COD(2007)0143
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om upptagande och utövande av försäkrings och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II) (omarbetning)
(EP-PE_TC1-COD(2007)0143)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1987kWORD 2072k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy