Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2007)0185Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2007)0185

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 31. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2008/EK, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka tranzītam caur to attiecīgajām teritorijām Bulgārija, Kipra un Rumānija dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām attiecīgās valsts vīzām
(EP-PE_TC1-COD(2007)0185)

31.1.2008

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: