Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2007)0185Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2007)0185

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria
(EP-PE_TC1-COD(2007)0185)

31.1.2008

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: