Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2007)0186Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2007)0186

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 31. jaanuaril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2008/EÜ, millega muudetakse otsust nr 896/2006/EÜ, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel liikmesriigid tunnustavad ühepoolselt teatavaid Šveitsi ja Liechtensteini välja antud elamislubasid oma territooriumist läbisõiduks
  (EP-PE_TC1-COD(2007)0186)

  31.1.2008

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: