Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2007)0188Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2007)0188

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. huhtikuuta 2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2008/EY tekemiseksi yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan
(EP-PE_TC1-COD(2007)0188)

10.4.2008

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: