Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2007)0188Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2007)0188

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 10. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2008/EK par Kopienas dalību vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus
(EP-PE_TC1-COD(2007)0188)

10.4.2008

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: