Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2007)0188Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2007)0188

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 10 aprilie 2008 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2008/CE a Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea Comunității la un program de cercetare și dezvoltare derulat de mai multe state membre, destinat să sprijine întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare
(EP-PE_TC1-COD(2007)0188)

10.4.2008

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: