Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2007)0188Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2007)0188

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto na prvi obravnavi dne 10. aprila 2008 z namenom sprejetja Odločbe št. .../2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Skupnosti v programu za raziskave in razvoj, ki ga je sprejelo več držav članic ter je namenjen podpiranju malih in srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem
(EP-PE_TC1-COD(2007)0188)

10.4.2008

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: