Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2007)0214Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2007)0214

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 3 september 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG
(EP-PE_TC1-COD(2007)0214)

3.9.2008

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: