4.9.2008
TC1-COD(2007)0243
***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. syyskuuta 2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2299/89 kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2007)0243)

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 273kWORD 145k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö