4.9.2008
TC1-COD(2007)0243
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 4 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2299/89
(EP-PE_TC1-COD(2007)0243)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 413kWORD 192k
Teisinė informacija - Privatumo politika