Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2007)0243Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2007)0243

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2299/89
(EP-PE_TC1-COD(2007)0243)

4.9.2008

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: