Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2007)0248Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2007)0248

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2008. szeptember 24-én került elfogadásra az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2007)0248)

24.9.2008

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: