Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2007)0279Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2007)0279

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství
(EP-PE_TC1-COD(2007)0279)

16.12.2008

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: