Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2007)0279Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2007)0279

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 16. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta
(EP-PE_TC1-COD(2007)0279)

16.12.2008

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: