Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2007)0279Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2007)0279

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 16. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem
(EP-PE_TC1-COD(2007)0279)

16.12.2008

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: