Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2007)0279Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2007)0279

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie
(EP-PE_TC1-COD(2007)0279)

16.12.2008

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: