Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2007)0279Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2007)0279

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 16 decembrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității
(EP-PE_TC1-COD(2007)0279)

16.12.2008

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: