Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2007)0279Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2007)0279

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto na prvi obravnavi dne 16. decembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti
(EP-PE_TC1-COD(2007)0279)

16.12.2008

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: