Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2007)0279Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2007)0279

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen
(EP-PE_TC1-COD(2007)0279)

16.12.2008

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: