Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2008)0013Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2008)0013

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 17 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapenssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
(EP-PE_TC1-COD(2008)0013)

17.12.2008

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: