Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2008)0029Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2008)0029

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. syyskuuta 2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2008/EY tekemiseksi aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1904/2006/EY muuttamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0029)

  2.9.2008

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: