Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2008)0029Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2008)0029

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 2 september 2008 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2008/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1904/2006/EG tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma "Europa voor de burger" ter bevordering van een actief Europees burgerschap
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0029)

  2.9.2008

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: